Usługi dodatkowe

MAGNIT SP. Z O.O. świadczy pomoc obcokrajowcom pomagając w przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu oficjalnych zezwoleń i dokumentów oraz reprezentuje Klienta przed urzędami i innymi instytucjami polskimi.

Podejmujemy się działań związanych z legalizacją pobytu, zezwoleniami na pracę, otwarciem działalności gospodarczych, a także rozwiązywaniem innych problemów związanych z tym, że nie jesteście Państwo obywatelami UE.

W ramach naszej oferty można wyrożnić wszystkie działania związane z legalizacją pobytu w Polsce, w tym:

  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do podjęcia pracy oraz legalnego przebywania na terytorium RP (zezwoleń na pracę, wniosków wizowych, kart pobytu, zezwoleń na pobyt stały, dokumentów dla kierowców międzynarodowych),
  • organizację podróży do miejsca wykonywania pracy,
  • przygotowanie i weryfikację niezbędnych do pracy badań, kursów i szkoleń,
  •  reprezentowanie spraw obcokrajowców w urzędach i instytucjach,
  •  pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.