Przydatne linki


Wskaźniki (stawki podatkowe, składki ubezpieczenia)

  • Kalkulator płac

  • KIP – Krajowa Informacja Podatkowa

  • SIP – System Informacji Podatkowej

  • VIES – Potwierdzenie rejestracji do VAT-u w Unii Europejskiej

  • PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

  • KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych

  • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

  • Narodowy Bank Polski

  • Krajowy Rejestr Sądowy

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej