Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

  1. Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy.
  2. Przygotowanie świadectw pracy.
  3. Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń.
  4. Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych.
  5. Przygotowanie deklaracji ZUS.
  6. Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA.
  7. Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów.
  8. Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.