Doradztwo

Usługi doradcze

  1. Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Doradztwo w zakresie podatków.
  3. Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń (rejestracja spółek i działalności gospodarczej).